Có rất nhiều dấu hiệu báo động cho lái xe biết nồi xe tay ga đang bị hỏng.-thông tin nhanh NEW88