Tại Auto China 2024, CATL đã giới thiệu Shenxing PLUS - loại pin LFP đầu tiên trên thế giới đạt được phạm vi hoạt động 1.000 km.-NEW88 link trang chủ nhà cái

Hôm nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự-NEW88 cung cấp mã QR